O Nas

Diecezjalna Szkoła Muzyczna

Od roku szkolnego 2020/2021 szkoła uruchomiła specjalność – WOKALISTYKĘ
z przygotowaniem do pełnienia funkcji kantora. ZAPRASZAMY!

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2018 roku i powstała w miejsce założonej w 2002 roku Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia.

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Diecezję Gliwicką. Oznacza to m.in., iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje działalność placówki oraz sprawuje nad nią nadzór pedagogiczny. Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne oraz świadectwa, posiadające taką samą rangę jak świadectwa państwowych szkół muzycznych. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Nauka w szkole przebiega w cyklu 6-letnim w specjalności instrumentalistyka (organy) oraz 4-letnim w specjalności wokalistyka, w oparciu o podstawy programowe określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych II stopnia.

Nauka w specjalności instrumentalistyka poszerzona jest o przedmioty bezpośrednio przygotowujące do pełnienia funkcji organisty kościelnego (nauka organowego akompaniamentu liturgicznego, prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika, chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, organoznawstwo).
Nauczanie w specjalności wokalistyka przygotowuje również do pełnienia funkcji kantora.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, tak by nie kolidowały z nauką w szkole ogólnokształcącej.

Absolwenci Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia, oprócz państwowego dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, otrzymują dyplom muzyka kościelnego.

Naszą kadrę nauczycielską tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy. Szkoła wykształciła wielu znakomitych muzyków kościelnych, którzy działają nie tylko w parafiach diecezji gliwickiej, ale także poza jej terytorium. Wielu spośród absolwentów ukończyło akademie muzyczne lub aktualnie studiuje na wyższych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą.

Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium.

Posiada siedmioro organów, w tym troje mechanicznych, jedne elektropneumatyczne, troje elektronowych oraz 3 fortepiany i pianina. Wyposażona jest również w bibliotekę ze zbiorami nut i podręczników, a także książek i płyt kompaktowych.